Department of Orthopaedic Surgery, Tokai University School of Medicine
Faculty & Staff
Department of Physical Education
Yutaka Nakamura

Department of Molecular Life Science
Kaori Suyama

Ikegami General Hospital (Tokyo)

Akiyoshi Handa
Masahiro Akatsuka
Takashi Yamada
Tadashi Yokoyama


Saiseikai Hiratsuka Hospital (Kanagawa)

Norio Takeuchi
Hisato Miyake
Takahiro Yamada


Yokohama Shin-midori Hospital (Kanagawa)

Ryuji Sudo
Kazuhiro Yanagisawa
Yuka Yajima
Noshi Ota


Hadano Red Cross Hospital (Kanagawa)

Takeshi Kusayama
Toru Iwashina
Goro Ebihara
Futoshi Tamura

Isehara Kyodo Hospital (Kanagawa)
Tatsuji Nagai

Shindo Hospital (Hokkaido)
Takashi Maeda

Ayase Kousei Hospital (Kanagawa)
Takeshi Miyazaki

Ozawa Hospital (Kanagawa)
Suesuzu Uto

Shiota Hospital (Chiba)
Akira Matsumura
Hiroko Omi

Morinosato Hospital (Kanagawa)

Yoshimasa Ozawa


Sagamino Chuo Hospital
(Semi-affiliation, Kanagawa)
Kazumasa Hanada
Page TOPBack